... také vaše panenky chtějí být krásné

Můj košík
Nákupní košík je prázdný

Na všechny objednávky dáváme 14 denní GARANCI vrácení zboží bez udání důvodu !!!


Vážení zákazníci a klienti serveru. Dle zákona č. 367/2000 Sb. (Zákon, kterým se mění původní zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a ve všech znění pozdějších předpisů) má každý kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy, která byla učiněna na dálku a to bez udání důvodu do 14 dnů od vyzvednutí zásilky u přepravce či doručovací služby.

Provozovatel serveru má nyní dle zákona povinnost kupujícímu (zákazníkovi) vrátit finanční částku za zboží. Vrací se POUZE částka za zboží! Nevrací se částka za poštovné, balné, dopravu nebo další služby, atd... Rozhodující pro uplatnění záruky k vrácení peněz zákazníkovi je datum odeslání zboží ze strany kupujícího.

Způsob vrácení peněz je vykomunikován s kupujícím dle vzájemné dohody. Vrácení dané částky je možné např. převodem na bankovní účet, poštovní poukázkou či platbou na účet PayPal. Z nutnosti účetní evidence je vrácení zboží a vyplacení dané částky podmíněno potvrzením dobropisu, který je zaslán na kontaktní adresu kupujícího ze strany prodávajícího. V zájmu kupujícího je tento dokument co nejrychleji podepsat a odeslat zpět. Nejlépe rovnou s vráceným zbožím.Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:

a) e-mailem na adresu info (@) Dolls-Doll.com
b) telefonicky na tel. 732 929 685
c) doporučeným dopisem na adresu:

Dolls-Doll.com s.r.o.
Lenka Michalová, David Michal
Vodňanská 12
370 11 České Budějovice

Od smlouvy o koupi zboží nemůže kupující odstoupit v následujících případech daných zákonem: 
» od kupní nelze odstoupit z dodávky zboží, které bylo individuálně upraveno podle žádosti spotřebitele. Také na zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání
» na objednávku periodik různého druhu. Novin, časopisů, atd...
» na objednávku audio nebo video nahrávek nebo různých počítačových programů. Toto platí v případě, že poruší kupující originální obal
» zboží či služby spočívajících ve hře nebo loterii

 

Pro uznání 14 denní garance na vrácení zboží musí kupující splnit následující podmínky:

» Zboží musí být VŽDY v neporušeném a originálním obalu. Zboží při přepravě musí být dobře zabalené a ošetřené proti poškození a zároveň čisté. Zboží MUSÍ být použitelné a schopné případného dalšího prodeje! Včetně všech příslušných listin a dodacích listů. Doporučujeme zboží pojistit.

Konkrétně se jedná o následující listiny:
» záruční list výrobce
» příručky, návody, štítky a další. 

Různé reklamní materiál již není nutné vracet. Přesný způsob zaslání si obě strany předem domluví. V případě, že některý z těchto bodů bude porušen, tak může být zboží vráceno zpět kupujícímu či může být vrácena jen poměrná část z kupní ceny výrobku. Dobírka nebude přijata.


Korespondenční adresa:
Dolls-Doll.com s.r.o.

Lenka Michalová, David Michal
Vodňanská 12
370 11 České Budějovice

Email: info (@) Dolls-Doll.com
Mobil: +420 732 929 685
Tel. kontakt: Po-Pá 10.00-14.00

Přijaté žádosti o reklamaci se snažíme vyřídit co nejdříve v termínech daných platnými zákony ČR.